Aanbod trainingen Train Inn

Alleen via PZP losse inschrijvingen nodig

Veiligheid & omgaan met agressie 

  • Inhoud basistraining
    In deze training staat het preventief handelen en het tijdig herkennen en ombuigen (de-escaleren) centraal. Alles begint bij veiligheid en een veilige werkrelatie met je klant neer te zetten als professional. Hoe doe je dat, en hoe ga je om met tegenwerkend gedrag, manipulerend gedrag, weerstand, dwingend gedrag en (subtiele) agressie? Waar liggen je persoonlijke grenzen en je professionele grenzen en ben je in staat kritisch te kijken naar je eigen rol, houding en handelen in het contact met klant (Attributie Model)? 

    In deze interactieve training zullen we constant de koppeling maken naar de praktijk van de deelnemers van de training en haar of zijn persoonlijke leervragen!

Odoo image and text block

Competentiegericht werken

  • Inhoud basistraining
    In deze training leert de professional vanuit een positieve benadering een kind/jongere/cliënt (en zijn/haar omgeving) in haar kracht te zetten. Deze benadering gaat uit van de kwaliteiten & krachten van de cliënt en haar omgeving. Hierbij zal aandacht zijn voor de ontwikkel- en leerpunten van de ciënt, waarbij de professional vooral in haar benadering de focus zal leggen op herkennen, versterken en bekrachtigen van wat wel kan en de aanwezige kwaliteiten. 


Meer informatie

Over Train Inn

Train Inn ondersteunt, coacht en begeleidt professionals in zorg en onderwijs. Daarnaast leidt Train Inn op in hun expertisegebieden met hun interne trainers/coaches en veiligheidsfunctionarissen. Alle Train Inn medewerkers hebben vele ervaring in het werkveld. Hierdoor heeft Train Inn veel inzicht op de verschillende vraagstukken en behoeftes.   


Naast de uitgebreide leer- en praktijkervaring maakt Train Inn gebruik van hun eigen SPA-Methode. Met deze methode zorgt Train Inn ervoor dat de interventies gefocust zijn op ervarend leren. De deelnemer wordt zich bewust van de verwachtingen t.a.v. zijn functioneren, oefent met nieuwe vaardigheden en maakt concreet hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast. 


Incompany Training

Via PZP is het niet alleen mogelijk om losse trainingen in te kopen, maar bieden wij de traininge  van Train Inn ook als incompany aan. Ben je geinteresseerd naar een incompany training via PZP? Neem dan direct contact met ons op en dan bespreken wij graag de mogelijkheden.

Neem contact op

Odoo tekst en afbeelding blok

Blijf op de hoogte van ons trainingsaanbod!  

Inschrijven