Training Veiligheid & Omgaan met Agressie

27 oktober 2021 - SKJ geaccrediteerd

Inhoud training  

  • In de training veiligheid & omgaan met agressie zullen we naast een theoretische overdracht de vertaling maken naar persoonlijke ervaringen en praktisch handelen van de professional (en team). In onze training sluiten we optimaal aan bij de beleving, ervaringen en leerwensen van de deelnemers. 

Traininn training bureau

Wat leer je in deze training?

Vanuit onze interactie manier van trainen, zullen we naast een input aan kennis omtrent omgaan met agressie, bij de deelnemers een bewustzijnsproces en vergroting van inzicht in eigen handelen op gang brengen/stimuleren. Naast de focus op het tijdig herkennen van weerstand en agressie en het ontwikkelen van 'tools' om agressie te hanteren.

De training bestaat uit 2 onderdelen (als geheel en los te volgen): Basistraining en Vervolgtraining. In de vervolgtraining zal de focus liggen op verdieping, opfris en borging. 

  • Voorwaarden van veiligheid, preventief handelen

  • Definities van agressie (wat is agressie en wanneer begint agressie?) 

  • Herkennen van weerstand en agressie (gedrag-gevoel) 

  • Verklaren van agressie (Attributie Model)

  • Reageren op weerstand en agressie (Win-Win model) 

  • Interventies en ombuigingstechnieken (confronteren & de-escaleren) 

  • Afstand & nabijheid 

  • Fysieke agressie 

  • Opvang & nazorg en afronden van een conflict 

actieve training traininn

Praktische informatie

DATUM: 27 oktober 2021 (basistraining)

LOCATIE: Live (Of online vanwege Corona)

TIJDSINVESTERING: 3 uur & 1 uur lezen reader

ACCREDITATIES: SKJ 4 punten Basistraining,
3 punten vervolgtraining

TRAINER: Boudewijn Schuts 

PRIJS: Individueel 95 per training
5% extra PZP korting bij afnamen Basis & Vervolgtraining 180,50

Bedrijf (meerdere personen): Vraag naar mogelijke extra korting 

Schrijf je direct in 

Blijf op de hoogte van ons trainingsaanbod! 

Inschrijven