Training Beroepsethiek
Basis & Verdieping

 • 10% korting via het Platform Zorgprofessionals (PZP)
  € 175,50 i.p.v. € 195,-
 • Bedrijf (meerdere personen): Vraag naar mogelijke extra korting
 • SKJ: 16 Punten (Verplicht voor herregistratie)
 • De training bestaat uit twee dagdelen (max. 3,5 uur)
 • In juni 2020 starten twee volledige trainingen (Basis & Verdieping)
 
 
Odoo image and text block

 

Inhoud training 

Er wordt aan de hand van een onderscheid tussen drie typen van professioneel handelen (als medewerker van een organisatie, als beroepsbeoefenaar en als persoon) verkend wat de specifieke ethische dimensies, vragen en waarden zijn die in het werk van de jeugdzorg een rol spelen.

Verschillende aspecten van de beroepsethiek komen aan de orde, waarbij de beroepscode (en de totstandkoming daarvan) en tuchtrecht wordt besproken en gekeken wordt welke verplichtingen, verwachtingen en (on)mogelijkheden daarin aan jeugdzorgwerkers worden gesteld. Daarnaast ligt een groot accent op het leren reflecteren op ervaren dilemma’s en zullen methoden aangereikt worden om daar op zinvolle wijze met elkaar over te kunnen reflecteren.                     
Direct Inschrijven

Odoo tekst en afbeelding blok

Doelstelling

De deelnemer 

 • Kan de beroepscode en kan achterliggende principes in de code benoemen en de hieraan gerelateerde tuchtrecht;
 • Kan de verschillende kenmerken van een beroepsethisch perspectief benoemen
 • Kan een deontologische, een consequentialistische en een deugdethische benadering in het redeneren over beroepsethische kwesties herkennen en deze in de praktijk toepassen
 • Heeft ervaring opgedaan met het oefenen van moreel beraad en toegepast op een casus
 • Kan een verslag van het moreel beraad in een schriftelijk verslag verwerken
 • Heeft gereflecteerd op zijn eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in beroepsmatig handelen, waarbij ethische dilemma’s  aan de orde zijn. 

  Direct Inschrijven Heb je een vraag over deze super deal van Platform Zorgprofessionals? 
We horen graag van je!

We hopen jou of jouw organisatie snel van dienst te kunnen zijn! Meld je daarvoor eerst aan. 

Meer informatie